Vodorovné dopravní značení

Vodorovné dopravní značení

realizujeme barvou, studeným plastem dvousložkovým stěrkovacím, zvučícím plastem.

Provádíme nástřik

vodorovného dopravního značení silnic a parkovišť. Nejvíce poptáván je nástřik symbolu invalidy, značení zastávek, hromadné dopravy, vyhrazené stání, parkoviště, přechody, stíny, směrové šipky, vodící čáry, nápisy na vozovku, značení výrobních a skladových hal.

Odstraňujeme vodorovné značení

broušením, tryskovým odstraněním, zatřením barvou

Vodorovne-03

Vodorovné dopravní značení

+420 774 358 377
obchod@vydoz.cz

Pro informace a nacenění nás kontaktujte na telefonu 774 358 377 nebo na emailu obchod@vydoz.cz

V1a

V1a

Podélná čára souvislá

V1b

V1b

Dvojitá podélná čára souvislá

V2a

V2a

Podélná čára přerušovaná

V2b

V2b

Podélná čára přerušovaná

V2c

V2c

Dvojitá podélná čára přerušovaná

V3

V3

Podélná čára souvislá doplněná čárou přerušovanou

V4

V4

Vodicí čára

V5

V5

Příčná čára souvislá

V6a

V6a

Příčná čára souvislá se symbolem „Dej přednost v jízdě!“

V6b

V6b

Příčná čára souvislá s nápisem STOP

V7a

V7a

Přechod pro chodce

V7b

V7b

Místo pro přecházení

V8a

V8a

Přejezd pro cyklisty

V8b

V8b

Přejezd pro cyklisty přimknutý k přechodu pro chodce

V9a

V9a

Směrové šipky

V9b

V9b

Předběžné šipky

V9c

V9c

Předběžné šipky

V10a

V10a

Stání podélné

V10b

V10b

Stání kolmé

V10c

V10c

Stání šikmé

V10d

V10d

Parkovací pruh

V10e

V10e

Vyhrazené parkoviště

V10f

V10f

Vyhrazené parkoviště pro vozidlo přepravující osobu těžce postiženou nebo osobu těžce pohybově postiženou

V10g

V10g

Omezené stání

V11a

V11a

Zastávka autobusu nebo trolejbusu

V11b

V11b

Zastávka tramvaje

V12a

V12a

Žlutá klikatá čára

V12b

V12b

Žluté zkřížené čáry

V12c

V12c

Zákaz zastavení

V12d

V12d

Zákaz stání

V12e

V12e

Bílá klikatá čára

V13a

V13a

Šikmé rovnoběžné čáry

V14

V14

Jízdní pruh pro cyklisty

V15

V15

Nápis na vozovce

V16

V16

Bezpečný odstup

V17

V17

Trojúhelníky

V18

V18

Optická psychologická brzda

V20

V20

Piktogramový koridor pro cyklisty