Dopravní značení

Svislé dopravní značení

Vodorovné dopravní značení